POVIJEST DRUŠTVA

Društvo ELEKTRO-VODA CRES osnovano je 1955. godine te je poslovalo sve do 2013. godine na adresi Peškera 2. Sadašnja lokacija društva nalazi se na adresi Turion 20/B u industrijskoj zoni Cres.

Naziv ELEKTRO-VODA dobilo je upravo iz razloga što je u početku društvo osnovalo prvu električnu centralu u Cresu i brinulo se da grad ima električnu energiju. Elektro-voda se od dolaska pitke vode u Cres, 29.studenog 1953. kada je potekla prva voda iz Vranskog jezera dugi niz godina brinula i opskrbljavala otoke Cres-Lošinj te se brinula i o vodovodnim i kanalizacijskim mrežama.

1977. godine Zidarsko zanatska radnja Naprijed pridružena je društvu Elektro-voda, te je građevinarstvo kroz godine djelovanja postala glavna djelatnost kojom se društvo i danas bavi. Elektro-voda d.o.o. je zbog zakonskih uredba 1990. godine morala mijenjati naziv u komunalno poduzeće JKP Vodovod i čistoća p.o. Cres kada je trebala registrirati osnovnu komunalnu djelatnost kojom se i ranije bavila kroz OOUR-e. Od 10.07.1992. godine odvaja se od Vodovoda i čistoće te vraća naziv ELEKTRO-VODA društvo s ograničenom odgovornošću. Danas se vodi kao kćer društva KOMUNALNIH USLUGA CRES LOŠINJ d.o.o CRES,Turion 20/A u 100% vlasništvu.