REFERENCE

NAJZNAČAJNIJI UGOVORI

2017

Rekonstrukcija vodovodnog ogranka i hidranata u ACI marini Cres (Izvedeno 2017)

Uređenje dječjeg igrališta u naselju Melin u Cresu (Izvedeno 2017)

Rekonstrukcija vodovoda Osor-Punta Križa na otoku Cresu (Izvedeno 2017)

Dohranjivanje plaža na području grada Cresa (Izvedeno 2017)

 

2016/2017

Ugradnja polupodzemnih spremišta komunalnog otpada na području grada Cresa i Lošinja

Ilovik (Cjelokupni sustav vodoopskrbe i odvodnje)

 

2016

Ugrađivanje hranilišta za bjeloglave supove na lokaciji Strganac (Izvedeno 2017)

Izgradnja autobusnog kolodvora u Cresu (Izvedeno 2017)

Izgradnja mimovoda magistralnog voda u Malom Lošinju (Izvedeno 2016)

Radovi na izgradnji vodovoda i kanalizacije dijela naselja Poljana u Malom Lošinju (Izvedeno 2016)

Izgradnja lučice Grabar u Cresu (IV. Faza) (Izvedeno 2017)

Uređenje pristupnog puta i parcela A/C Kovačine (Izvedeno 2017)

Uređenje autobusnog stajališta i okretišta u Martinšćici (Izvedeno 2016)

 

2015

Izgradnja lučice Grabar u Cresu (III.faza) (Izvedeno 2015/2016)

Sanacija vodoopskrbne crpne stanice „Vrana jezero“ (Izvedeno 2016)

Izgradnja oborinske kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda dijela ulica na području grada Cresa – Ulice Šetalište 20. Travnja i Zazid (Izvedeno 2016)

Izgradnja pretovarne stanice u sklopu odlagališta komunalnog otpada Pržići u Cresu (Izvedeno 2016)

 

2014

Uređenje partera „Trg Veli dvor“, ulica Svetog Ćirila i Metoda te ulica Alberta Fortisa u Cresu (Izvedeno 2015)

Izgradnja kanalizacijskog sustava grada Malog Lošinja, podsustav Poljana te izgradnja završnog sloja biciklističke staze, urbane opreme i signalizacije (Izvedeno 2014)

Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbe i odvodnje naselja Cres, Samostan sv. Frane, I. Faza (Izvedeno 2014)

Radovi na vodoopskrbi područja Pržići, I.faza (Izvedeno 2014)

Rekonstrukcija vodovoda u naselju Cres u ulicama: Trg Veli Dvor, Alberta Fortisa i Družba sv. Ćirila i Metoda (Izvedeno 2014)

Sanacija osorskog kanala u luci lokalnog značaja Osor (Izvedeno 2014)

Formiranje parcela u kampu Kovačine, Cres (Izvedeno 2014)

Rekonstrukcija raskrižja za odlagalište otpada Pržići – D101 (Izvedeno 2014)

Uređenje obalne šetnice rt Križice – rt Skala, II. I III. Faza (Izvedeno 2014)

Uređenje parkirališta na Melinu, III.faza (Izvedeno 2014)

Izrada betonskih blokova sidrenog sustava u ACI marini Cres (Izvedeno 2014)

 

2013

Radovi na izgradnji uređaja Zaglav sa spojnim kolektorima u naselju Miholašćica (Izvedeno 2014)

Radovi na produženju podmorskog ispusta Nerezine (Izvedeno 2013)

Radovi na vodoopskrbnom sustavu Ilovik (tlačni cjevovod 3,4 km te gravitacijski cjevovod 3,04 km + vodosprema Ilovik + vodosprema Grgošćak + crpna stanica Umpiljak) (Izvedeno 2013)

Izgradnja poslovne zgrade u industrijskoj zoni Volnik (zgrada Elektrovode,Vodoopskrbe i odvodnje te Komunalne usluge) (Izvedeno 2013)

Izgradnja predcrpne stanice Goranec,grad Zagreb (izvedeno 2014)

 

2012

Izvođenje radova na izgradnji sanitarne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda uvale Rovenska i dijela Kunsila – Veli Lošinj (Izvedeno 2012)

Izgradnja potpornih zidova uz izgradnju vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u radnoj zoni R-2 u Matuljima (Izvedeno 2013)

Rekonstrukcija transportnog vodovodnog cjevovoda Rupa – Brce (Izvedeno 2013)

Izrada oborinske kanalizacije u brodogradilištu Lošinjske plovidbe (Izvedeno 2012)

Izgradnja vodovoda Prizna,grad Senj (Izvedeno 2012)

 

2008

Radovi na izgradnji vodospreme Antići – Učka (Izvedeno 2009)

 

2006

Dogradnja trajektnog pristaništa Merag (Izvedeno 2007)

Rekonstrukcija raskrižja prometnice Ž5159 sa nerazvrstanim cestama za dječji vrtić i servisno-skladišnu zonu te izgradnja parkirališta ispred dječjeg vrtića u Malom Lošinju (Izvedeno 2007)

 

2005

Izgradnja raskrižja i ceste Jamina – Bočac u Malom Lošinju (Izvedeno 2006)

 

2004

Rekonstrukcija Trga Frane Petrića, ulice Riva creskih kapetana i trga ispred palače Arsan u Cresu (Izvedeno 2005)

Izgradnja kanalizacije naselja Martinšćica na otoku Cresu s rekonstrukcijom vodovoda (Izvedeno 2008)